Luotettavat asbestitutkimukset asiantuntijoiden toteuttamana 

Rakennusmateriaalinäytteiden asbesti­tutkimukset

Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T340, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Määritämme asbestin laadun ja määrän valomikroskoopilla ja/tai läpäisyelektronimikroskoopilla. Toimita näyte meille tutkittavaksi.

Asbesti rakennusmateriaaleissa:

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/asbe...

Yhteyshenkilö

Arttu Taikina-aho

(arttu.taikina-aho@asbe.fi)

Haitta-aineanalyysit

Voitte tilata kauttamme myös seuraavat palvelut:

  • PAH-analyysit
  • PCB-analyysit
  • Raskasmetallianalyysit
  • Lyijyanalyysit

Toimitamme näytteet yhteistyölaboratorioomme.

Ilma­näytteiden asbestitutkimukset

Tutkimme polykarbonaattisuodattimelle kerätyistä ilmanäytteistä asbestikuitujen laadun ja määrän (kuitua/cm3 ilmaa) pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.

Yhteyshenkilö

Sakari Junttila

(sakari.junttila@asbe.fi)

Teolliset lasi- ja mineraali­villakuidut tasopinnoilta

Tutkimme lähetetyistä geeliteippi (BM Dustlifters) -näytteistä tasopinnoille laskeutuvien teollisten lasi- ja mineraalivilla-kuitujen määrän.

Yhteyshenkilö

Sakari Junttila

(sakari.junttila@asbe.fi)

Työhygieeniset palvelut

Tarjoamme asbestiin ja pölyihin liittyviä työhygieenisiä selvityksiä ja mittauksia kaivannaisteollisuu-delle. Työhygienian tavoitteena on varmistaa mm. työtilojen turvallisuus ja terveellisyys.

Yhteyshenkilö

Sakari Junttila

(sakari.junttila@asbe.fi)

Koulutus ja konsultointi

Tarjoamme asbestiin ja pölyihin liittyviä työhygieenisiä koulutus- ja konsultointipalveluja.

Yhteyshenkilö

Sakari Junttila

(sakari.junttila@asbe.fi)

Ajankohtaista

Koronapandemian
johdosta pyydämme välttämään henkilökohtaista käyntiä laboratorion
sisätiloissa. Näytteet voi jättää laboratorion oven vieressä olevaan
näytelaatikkoon, tilauslomake löytyy ovessa olevasta muovitaskusta.


Asbestos risk management guidelines for mines: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2019/06/Asbe...